Olycksfallsförsäkring – Jämför och hitta bästa

En olycksfallsförsäkring är ett extra skydd om du drabbas av en olycka eller allvarlig sjukdom. Alltså när din vardag förändras på ett sådant sätt att du kan behöva en extra ekonomisk trygghet. Råkar du ut för en så stor skada att du inte längre kan arbeta kan en olycksfallsförsäkring göra mycket stor skillnad.

Populär olycksfallförsäkring

Ansökningslänkarna är annonslänkar.

1. Hedvig
ICA Försäkring

★★★★★

ICA Försäkring erbjuder en olycksfallsförsäkring utan självrisk, som även gäller utomlands i upp till 12 månader.

När behöver man en olycksfallsförsäkring?

Det finns försäkringar som det enligt lag är krav på att ha men en olycksfallsförsäkring är en frivillig försäkring som du alltså bestämmer själv om du ska teckna. För de flesta är en olycksfallsförsäkring ett bra komplement till övriga försäkringar och den kostar inte så mycket. Förhoppningsvis kommer du aldrig att få anledning att begära ut ersättning i samband med olycksfall men då har du ändå haft anledning att känna dig mer trygg än om du inte haft en olycksfallsförsäkring. Den känslan kan vara värd mycket.

En olycksfallsförsäkring är inte bara en stor trygghet för försäkringsinnehavaren utan för alla som ingår i familjen. Särskilt familjer som är beroende av en persons inkomst kan känna sig tryggare om den personen tecknar en olycksfallsförsäkring. Barn har ofta en barnförsäkring istället för en olycksfallsförsäkring, barnförsäkringen gäller vanligtvis till dess man fyllt 25 år.

Hur mycket pengar kan man få ut med en olycksfallsförsäkring?

Hur mycket du som mest kan få ut i ersättning i samband med olycka varierar från bolag till bolag. Ofta anges det maximala beloppet i form av en procentsats som sätts i relation till försäkringsbeloppet. Det kan handla om att du har möjlighet att få ut den premie du betalar gånger 2 000. Betalar du ett lite högre pris för din premie, låt oss säga 150 kronor i månaden, kan du få ut omkring 2 miljoner med en olycksfallsförsäkring. Den lägsta maxnivån, vid en billigare olycksfallsförsäkring, brukar kunna ligga runt 500 000 kronor. För att få ut maxbeloppet krävs det dock i princip att försäkringsinnehavaren blivit invalidiserad för resten av livet och inte längre kan ha ett jobb.

Då gäller en olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring börjar gälla direkt efter det att du undertecknat och skickat in försäkringsavtalet. Om du har en anställning ska du ha ett försäkringsskydd om du drabbas av en arbetsskada eller en olycka under din arbetstid. Det är inget du behöver tänka på utan något som arbetsgivaren ansvarar för. Hur en arbetsplatsförsäkring ser ut avgörs av kollektivavtal, ofta gäller den även på vägen till och från arbetsplatsen. En sådan försäkring är vanligtvis inte giltig på din fritid. Det finns dock arbetsplatsförsäkringar som gäller även utanför arbetstid. Du bör kolla upp om du har en sådan innan du tecknar en olycksfallsförsäkring. Både hemförsäkringen och reseförsäkringar kan ibland också överlappa en olycksfallsförsäkring. Det är alltid bra att se över sitt försäkringsskydd i sin helhet i samband med att du överväger att teckna, förnya eller byta olycksfallsförsäkring. De flesta försäkringsbolag erbjuder alla dessa försäkringar.

En olycksfallsförsäkring som du tecknar privat gäller dygnet runt, så länge du alltså inte är på jobbet och är skyddad av en arbetsplatsförsäkring. Om du inte omfattas av en arbetsplatsförsäkring, för att du exempelvis har gått i pension eller saknar arbete, gäller en olycksfallsförsäkring hela tiden. En olycksfallsförsäkring gäller livet ut men villkoren kan förändras efter en viss ålder. Räkna med att villkoren försämras lite ju äldre du blir.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringar varierar i pris. Hos de flesta försäkringsbolag står premiens storlek i relation till hur höga belopp du kan göra anspråk på. Du väljer då mellan flera olika kostnadsnivåer och bestämmer själv om du vill ha lägsta möjliga premie eller högsta möjliga ersättning. Det är vanligt att du har tre nivåer att välja mellan och att en olycksfallsförsäkring kostar 50–150 kronor i månaden, beroende på vad du gjort för val. Det kan också finnas skillnader mellan olika försäkringsbolag, både i vad en olycksfallsförsäkring kostar och sett till vad som ingår i den.

Faktorer som påverkar priset på olycksfallsförsäkringar

Det finns fler faktorer än premiens storlek och valet av försäkringsbolag som påverkar priset på en olycksfallsförsäkring:

 • Har du flera försäkring hos samma bolag? Då kan du få rabatt på en olycksfallsförsäkring.
 • Om du gjort tillägg för att få ett bättre och mer heltäckande försäkringsskydd kostar försäkringen mer.
 • Om ni är flera i en familj som tecknar olycksfallsförsäkringar samtidigt kan ni få rabatt.
 • Din ålder kan påverka priset du får betala för en olycksfallsförsäkring.

Skillnaden mellan sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring

Hos vissa försäkringsbolag är sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring två olika saker, men de kan också vara ihopbakade till en försäkring. Olycksfallsförsäkringen ger dig då ersättning i form av ett engångsbelopp i samband med att du blir sjuk eller drabbas av en olycka. Sjukförsäkringen ger dig istället ersättning för förlorad inkomst om du skulle bli sjukskriven.

Det kan krävas hälsoprövning för att teckna en olycksfallsförsäkring

Vad som krävs för att du ska få teckna en olycksfallsförsäkring varierar mellan olika försäkringsbolag. När du ansöker om en pensionsförsäkring behöver du i regel visa en hälsodeklaration. Det är något som ett försäkringsbolag kan kräva även om du ansöker om en olycksfallsförsäkring. Olyckor är dock något som kan drabba vem som helst och det är vanligare att du inte behöver lämna en hälsodeklaration för att kunna få en olycksfallsförsäkring. Däremot är det ganska vanligt att villkoren för olycksfallsförsäkringar varierar beroende på hur gammal du är och att du inte kan få ut lika mycket ersättning när du blir äldre.

Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringar kan täcka olika saker beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Här är ett antal händelser som, om de är orsakade av en olycka, vanligtvis innebär att du är berättigad till ersättning om du har en olycksfallsförsäkring:

 • Ekonomisk invaliditet
 • Medicinsk invaliditet
 • Ersättning i samband med sjukhusvistelse
 • Akutsjukvård
 • Kostnader för rehabilitering
 • Ersättning för behandling vid psykisk ohälsa
 • Kostnader för hjälpmedel
 • Ersättning vid dödsfall
 • Tandvård
 • Resekostnader
 • Extrakostnader för personliga tillhörigheter
 • Ersättning vid sjukskrivning

Ekonomisk invaliditet

Ifall du råkar ut för en olycka som innebär att du skadar dig så pass allvarligt att din arbetsförmåga sänks med mer än 50 % är du berättigad till ersättning för vad som kallas för ekonomisk invaliditet. Förvärvsmässig invaliditet är en synonym till ekonomisk invaliditet som ibland används. Observera att det ska vara fråga om en bestående sänkning av arbetsförmågan.

Medicinsk invaliditet

Om en skada du ådrar dig i samband med en olycka innebär att du drabbas av en bestående funktionsnedsättning är du berättigad till ersättning för medicinsk invaliditet. Hur stor ersättning du har rätt till avgörs av hur invaliditetsgraden bedöms. Ersättning för medicinsk invaliditet utgår oavsett om du lider ekonomisk skada eller inte på grund av olyckan.

Ersättning i samband med sjukhusvistelse

Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för de dagar då du är inskriven på ett sjukhus. Hur många dagar du har rätt till ersättning och vilket belopp du kan få varierar mellan olika försäkringsbolag. Räkna med att det kan handla om 100–200 kronor om dagen i upp till 365 dagar.

Ersättning för akutsjukvård

Om du skrivs in på ett sjukhus över natten i akut behov av vård kan du få ett engångsbelopp i storleksordningen några tusen kronor i ersättning.

olycksfallsförsäkring

Kostnader för rehabilitering

Rehabilitering som krävs för att hindra ett allvarligt tillstånd kan berättiga till ersättning om du har en olycksfallsförsäkring. Även handikappanpassning av ett fordon eller bostaden kan innebära att du har rätt att få ut ersättning med en olycksfallsförsäkring. Det är vanligt att försäkringsbolaget måste godkänna insatserna i förväg och att du måste kunna styrka behovet med ett läkarintyg.

Ersättning för behandling vid psykisk ohälsa

Misshandel och olyckor som leder till att du drabbas av psykisk ohälsa och som kräver behandling kan bekostas med en olycksfallsförsäkring. Om vi talar om psykologhjälp så gäller ersättningen i upp till ett visst antal behandlingstillfällen, till exempel 15 sessioner.

Kostnader för hjälpmedel

Kostnader för tekniska hjälpmedel som underlättar vid invaliditet eller en lång konvalescens kan i vissa fall täckas av en olycksfallsförsäkring. Dessa kostnader behöver godkännas i förväg av försäkringsbolaget och du måste bevisa att du behöver hjälpmedlen.

Ersättning vid dödsfall

En olycksfallsförsäkring ska inte liknas vid en livförsäkring men i samband med ett olycksfall med dödlig utgång kan dödsboet ha rätt till ett engångsbelopp via den omkomnes olycksfallsförsäkring. Det kan röra sig om ett belopp i storleksordningen 50 000 kronor för en olycksfallsförsäkring med normal premie.

Tandvård

Om du behöver tandläkarvård som en följd av en olycka får du ersättning för det som skadats, till exempel en protes eller en eller flera tänder. Skador som uppstått på grund av du tuggat eller bitit på något hårt ersätts vanligtvis inte.

Resekostnader

De flesta olycksfallsförsäkringar ger dig rätt till ersättning för utlägg du har i samband med resor du har till och från behandlingar.

Ersättning för personliga tillhörigheter som gått sönder

Om du i samband med en olycka förlorar personlig utrustning som till exempel kläder, skyddsutrustning eller handikapphjälpmedel kan du få ersättning för det.

Ersättning vid sjukskrivning

Om du vill ha ordentlig ersättning vid sjukskrivning behöver du en olycksfallsförsäkring med sjukförsäkring. Vissa olycksfallsförsäkringar kan dock innebära att du är berättigad till ett engångsbelopp.

Observera att detta är exempel på vilka situationer som innebär att du är berättigad till ersättning om du tecknat en olycksfallsförsäkring. Alla dessa ersättningar ingår inte i alla olycksfallsförsäkringar. Det kan också finnas andra händelser som berättigar till ersättning än de vi tagit upp här. Jämför olycksfallsförsäkringar från olika bolag för att se vilken som ger dig flest förmåner.

När är man inte berättigad till ersättning trots en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring täcker plötsliga och ofrivilliga händelser som innebär att kroppen skadas. Den ger dig inte rätt till ersättning för att du drabbas av en skada på grund av överansträngning eller om det finns något annat som innebär att skadan inte kan betraktas som plötsligt eller ofrivillig. Vanligt förekommande skador som till exempel diskbråck, som inte kan knytas till en yttre händelse, ger vanligtvis inte rätt till ersättning från det försäkringsbolag där du tecknat en olycksfallsförsäkring.

När du ägnar dig åt aktiviteter som medför förhöjd risk behöver du ett extra starkt försäkringsskydd. En vanlig olycksfallsförsäkring gäller alltså inte om du till exempel hoppar fallskärm, utövar kampsport eller motorsport eller ägnar dig åt avancerad bergsbestigning. Att drabbas av matförgiftning eller smitta på grund av virus, bakterier eller insektsbett räknas vanligtvis heller inte som ett olycksfall och berättigar inte till ersättning.

Om du tror att du har rätt till ersättning även om försäkringsbolaget nekar det, så kan du kontakta Konsumentverket. De har en mall för att skicka in klagomål gällande försäkringsbolag, läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Skillnader mellan olika olycksfallsförsäkringar

Olycksfallsförsäkringar kan vara ganska olika beroende på vilket försäkringsbolag som erbjuder dem. I stora drag täcker de ungefär samma situationer men när du tittar närmre på de enskilda försäkringarnas villkor framträder det en del skillnader. En olycksförsäkring kan vara riktigt bra eller ganska olämplig för dig, beroende på hur villkoren är utformade.

Vi har tidigare gått igenom att olycksfallsförsäkringar kan skilja sig åt när det gäller storleken på beloppen du kan få utbetalade och när det gäller hur mycket du får betala i försäkringspremie. Men det finns fler skillnader. Här är några saker som kan vara extra bra att ha koll på när du jämför försäkringar:

 • Förändras försäkringen när du blir äldre och i så fall hur? Vissa försäkringsbolag har en gräns vid 65 år, sedan övergår olycksfallsförsäkringen i en särskild seniorförsäkring.
 • Vad ingår i försäkringen? Stäm gärna av mot listan under rubriken “Vad täcker en olycksfallsförsäkring?”.
 • Vid vilka aktiviteter gäller inte försäkringen?
 • Vilka tilläggsförsäkringar har du möjlighet att göra?
 • Ingår sjukförsäkring eller behöver du teckna en sådan separat?

Sammanfattning

En olycksfallsförsäkring gör så att du är berättigad ersättning om du drabbats av en olycka. Ett av undantagen är om du befinner dig på din arbetsplats och har en försäkring tecknad av din arbetsgivare, då gäller denna istället. Yttre och oväntade händelser som orsakar skada räknas som olyckshändelser. Exakt vilka situationer som täcks av en olycksfallsförsäkring, hur stort belopp du kan få ut och vad en olycksfallsförsäkring kostar beror på vilket försäkringsbolag du väljer. Att ha en olycksfallsförsäkring är valfritt men innebär att du har rätt till ersättning i en annars svår och dyr situation.

Utgivare

Olycksfallsförsakring.se drivs av Productical AB, med säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 559134-3800

Kontaktinformation

Om du har frågor, förslag, eller behöver komma i kontakt med oss av någon annan anledning så ber vi dig maila oss på hej@olycksfallsförsakring.se.